A

cta mathematica Spalatensia. Series didactica, je specijalizirani stručno-metodički časopis koji izlazi u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitskog matematičkog društva.

ISSN (Online) 2623-5803

ISSN (Tisak) 2623-6125

https://doi.org/10.32817/amssd

Vol.5

Vol. 5.


Članci

Stručni članak

O jednom zadatku s državne mature-problem optimizacije površine trokuta
https://doi.org/10.32817/amssd.5.1
Mandi Orlić Bachler, Bojan Kovačić, Ema Gukov
629,0KB

Stručni članak

Suma znamenki prirodnog broja
https://doi.org/10.32817/amssd.5.2
Ivan Matić
488,4KB

Stručni članak

Pohlepa, paradoks i slučajna šetnja
https://doi.org/10.32817/amssd.5.3
Vjekoslav Kovač, Kristina Kovačević
600,0KB

Stručni članak

Je li racionalni izbor uvijek najbolji?
https://doi.org/10.32817/amssd.5.4
Aljoša Šubašić
432,4KB

Stručni članak

Prebrajanje razapinjućih stabala grafa
https://doi.org/10.32817/amssd.5.5
Dorian Kablar, Anamari Nakić
581,4KB

Stručni članak

Upoznavanje s Bernoullijevim brojevima
https://doi.org/10.32817/amssd.5.6
Ivana Grgić
1,1MB

Stručni članak

Evoluta ravninske krivulje
https://doi.org/10.32817/amssd.5.7
Lea Vučković, Milena Sošić
5,5MB

Stručni članak

Greenova funkcija za Sturm-Liouvilleov operator
https://doi.org/10.32817/amssd.5.8
Marija Čatipović
1,2MB