A

cta mathematica Spalatensia. Series didactica, je specijalizirani stručno-metodički časopis koji izlazi u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitskog matematičkog društva.

ISSN (Online) 2623-5803

ISSN (Tisak) 2623-6125

https://doi.org/10.32817/amssd

Vol.6

Vol. 6.


Članci

Stručni članak

Metode za podjelu tajne temeljene na Kineskom teoremu o ostacima
https://doi.org/10.32817/amssd.6.1
Josipa Despotović, Borka Jadrijević
614,5KB

Stručni članak

Zašto je važno biti konveksan
https://doi.org/10.32817/amssd.6.2
Milica Klaričić Bakula, Iva Smoljko
895,4KB

Stručni članak

Projektiranje fasadnih panela pomoću generatora pseudoslučajnih brojeva
https://doi.org/10.32817/amssd.6.3
Boris Uremović, Mandi Orlić Bachler, Marija Čačić Ptičar
6,9MB

Stručni članak

Prosti brojevi i aritmetički nizovi
https://doi.org/10.32817/amssd.6.4
Ivan Matić
504,1KB

Stručni članak

Statističko modeliranje ekstrema
https://doi.org/10.32817/amssd.6.5
Ana Marija Filipas, Ivana Slamić
3,9MB

Stručni članak

Hindmanov teorem
https://doi.org/10.32817/amssd.6.6
Božidar Grgur Drmić, Mladen Vuković
582,8KB

Stručni članak

O površini bicentričnog četverokuta
https://doi.org/10.32817/amssd.6.7
Mandi Orlić Bachler, Zoran Kaliman
636,4KB

Stručni članak

Metoda bisekcije primjenom Maxima računalne aplikacije
https://doi.org/10.32817/amssd.6.8
Reni Banov, Martina Benković, Mandi Orlić Bachler
619,3KB

Stručni članak

Razvijanje plitkih neuronskih mreža pomoću MATLAB-a. Primjena na rješavanje parametarski ovisnih diferencijalnih jednadžbi
https://doi.org/10.32817/amssd.6.9
Paulina Bakoč, Martin Lazar
2,5MB

Stručni članak

Crtanje grafova funkcija i krivulja u Latexu koristći PGFPlot
https://doi.org/10.32817/amssd.6.10
Teja Gržinčić, Marija Maksimović
652,7KB

Stručni članak

Mapiranje zaraze koronavirusom u Hrvatskoj
https://doi.org/10.32817/amssd.6.11
Vesna Gotovac Đogaš, David Živaljić
874,7KB