O časopisu

Acta mathematica Spalatensia. Series didactica je stručno-metodički časopis namijenjen širokoj matematičkoj populaciji i to u prvom redu učiteljima i nastavnicima matematike u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima matematike, sveučilišnim profesorima i nastavnicima odnosno svima koji se na bilo koji način bave matematikom a imaju afinitete za popularne teme iz različitih grana matematike.

Budući se radovi objavljaju na hrvatskom (iznimno engleskom) jeziku, časopis je prvenstveno namijenjen matematičarima s hrvatskog govornog područja.

Sadržajno, kao što mu i samo ime sugerira (Splitski matematički spisi posvećeni nastavi i metodici matematike) časopis pokriva različite teme iz metodike nastave matematike kao i iz nastavničke prakse: drugačiji pristupi nekoj nastavnoj cjelini, zanimljivi matematički zadatci, prijedlozi za unapređenje nastave matematike, osvrti, kritike i komparacije obrazovnih sustava. Također, časopis se bavi i popularnim matematičkim temama iz elementarne matematike ali i iz drugih matematičkih grana, te različitim matematičkim zanimljivostima.

Osnovna uređivačka zamisao je da ovaj časopis bude zanimljiv za čitanje i poticajan za objavljivanje matematičarima svih profila. Upravo kako bi što veći broj matematičara sudjelovao svojim prilozima i radovima u uređenju svakog broja, autorske članke je dopušteno slati u različitim formama: klasičan stručni rad, esej (kratak osvrt na neku temu, nastavni sat ili zadatak s iznošenjem promišljanja autora), vijest (informacije o aktualnim događanjima), crtice (osvrt s osobnim zapažanjima na određene događaje), životopis značajnih domaćih ili inozemnih matematičara, sažetak sa znanstvenog ili stručnog skupa, recenzija (kritički prikaz knjige). Recenzija svakog ponuđenog rada osigurava visoku matematičko-metodičko-stručnu razinu objavljenih radova.

Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, je specijalizirani stručno-metodički časopis koji, skupa s Acta mathematica Spalatensia(AMAS), izdaju Odjel za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitsko matematičko društvo.

Uredništvo

Ured

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Ruđera Boškovića 33

21000 Split, Hrvatska

amas@pmfst.hr

Glavni urednik

Nikola Koceić-Bilan

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

koceic@pmfst.hr

Glavni tehnički urednik

Andrijana Ćurković

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

andrijana.curkovic@pmfst.hr

Izvršni urednici

Damir Vukičević

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

damir.vukicevic@pmfst.hr

Borka Jadrijević

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

borka.jadrijevic@pmfst.hr

Milica Klaričić Bakula

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

milica.klaricic.bakula@pmfst.hr

Snježana Braić

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

sbraic@pmfst.hr

Urednici

Sanja Rukavina

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Iztok Banič

Sveučilište u Mariboru

Ljerka Matić

Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku

Ivana Zubac

Fakultet strojarstva i računarstva

Sveučilište u Mostaru

Željka Zorić

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu

Anastazija Pažanin

III. gimnazija Split

Nela Negotić

V. gimnazija Split

Željka Ruščić

O.Š. Skalice

Nives Baranović

Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Tehnički urednici

Jurica Perić

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Gordan Radobolja

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Tanja Vojković

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Goran Erceg

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Marija Bliznac Trebješanin

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Dino Peran

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Ivan Jelić

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

Recenzentski postupak

Svaki članak će biti recenziran u skladu sa sljedećom procedurom.

Inicijalna recenzija

Izvršni urednici će pregledati svaki članak. Urednik ima pravo odmah odbiti članak ukoliko ga ne smatra dovoljno dobrim za ovaj časopis.

Način recenzije

Acta Mathematica Spalatensia. Series Didactica primjenjuje jednostrano slijepu recenziju u kojoj recenzent zna identitet autora, ali autor ne zna identitet recenzenta.

Konačna odluka

Recenzenti su savjetnici urednika. Urednici donose odluku o prihvaćanju ili odbijanju rada i autoru šalju obrazloženu odluku. Urednici su odgovorni za konačnu odluku kojom proces recenzije završava.