A

cta mathematica Spalatensia. Series didactica, je specijalizirani stručno-metodički časopis koji izlazi u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitskog matematičkog društva.

ISSN (Online) 2623-5803

ISSN (Tisak) 2623-6125

https://doi.org/10.32817/amssd