Prosti brojevi i aritmetički nizovi


Sažetak:

U ovom ćemo radu prikazati dva fundamentalna problema vezana uz interakciju između prostih brojeva i aritmetičkih nizova, dvaju elementarnih pojmova koji često imaju ulogu u vrlo kompliciranim i interesantnim problemima. Iznijet ćemo poznate važne rezultate te riješiti nekoliko srodnih primjera, baziranih na korištenju osnovnih metoda teorije brojeva.

Ključne riječi:
prosti brojevi, djeljivost, aritmetički nizovi, uzastopni članovi
Autori:
Ivan Matić
Prosti brojevi i aritmetički nizovi 504,1KB