Suma znamenki prirodnog broja


Sažetak:

U radu ćemo prokomentirati neka svojstva sume znamenki prirodnog broja te riješiti niz primjera srodne problematike. Na tim ćemo primjerima prikazati korištenje elementarnih kombinatornih i analitičkih metoda, te metoda teorije brojeva. Susrest ćemo se i s pojmom uzastopne sume znamenki prirodnog broja te vidjeti neke situacije u kojima možemo odrediti uzastopnu sumu znamenki, iako nam sama suma znamenki neće biti poznata.

Ključne riječi:
suma znamenki, uzastopna suma znamenki, cjelobrojne funkcije
Autori:
Ivan Matić
Suma znamenki prirodnog broja 488,4KB