Kako su mjerili stari Hvarani?


Sažetak:

Je li moguće povezati matematiku, muzeje i arheologiju? Možemo li podučavati matematiku u muzeju? Bi li učenici bili zainteresirani za takvu vrstu podučavanja i učenja? Ovo je predstavljanje projekta "Matematičari u muzeju" i jedne njegove radionice.

Ključne riječi:
interdisciplinarni projekt, muzejsko-edukativna radionica, nastava matematike, arheologija
Autori:
Željka Zorić; Jelena Jovanović
Kako su mjerili stari Hvarani? 3,4MB