Različiti pogledi na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju


Sažetak:

U ovom radu donosimo pregled matematičkih ideja i koncepata, metodički poredanih u smislenu cjelinu, potrebnih za obradu nastavnih jedinica potencije, eksponencijalna i logaritamska funkcija u osnovnoj i srednjoj školi. Također, donosimo i različite zanimljivosti i svojstva ovih funkcija s povijesnog i matematičkog aspekta, ali i iz kuta nematematičara koji koriste ove funkcije u različitim primjenama.

Ključne riječi:
Potencija, eksponencijalna funkcija, logaritamska funkcija, kurikul.
Autori:
Nikola Koceić Bilan, Ivana Lončar
Različiti pogledi na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju 716,0KB