Malo kompleksne analize i osnovni teorem algebre


Sažetak:

Cilj ovog rada je približiti neke osnovne pojmove i teoreme iz kompleksne analize. Kako nam je svima poznat osnovni teorem algebre, dat ćemo dva njegova dokaza koji se baziraju na teoremima iz kompleksne analize.

Ključne riječi:
kompleksni brojevi, kompleksne funkcije, osnovni teorem algebre
Autori:
Ljiljana Arambašić, Maja Horvat
Malo kompleksne analize i osnovni teorem algebre 1,4MB