Matematički modeli u kriminologiji


Sažetak:

Uloga matematičkog modeliranja u društvenim znanostima je važna te su do danas predstavljeni mnogi matematički modeli koji opisuju razne društvene fenomene. Cilj ovog rada prezentirati je nekoliko matematičkih modela koji se koriste u proučavanju kriminala, a opisani su običnim diferencijalnim jednadžbama.

Ključne riječi:
matematičko modeliranje, kriminologija, predator-plijen modeli, epidemiološki modeli
Autori:
Maja Bukovec, Igor Pažanin
Matematički modeli u kriminologiji 575,7KB