Ispit iz matematike na državnoj maturi post festum


Sažetak:

Iznošenje argumenata koji ukazuju na potrebu ukidanja ispita iz matematike na osnovnoj razini koji se rješava na državnoj maturi. S maturantima se u 12 godina obrazovanja ostvaruje 1120 sati nastave matematike u osnovnoj školi i 420 ili 560 sati u srednjoj školi (ovisno je li se sati odnose na 3 ili 4 sata nastave matematike tjedno), dakle ukupno 1540 ili 1680 sati nastave matematike. Nema potrebe da se elementarnim zadatcima, većinom iz programa matematike osnovne škole ispituje znanje maturanata. Predlaže se jedinstveni ispit matematike na državnoj maturi. Posebno se ukazuje na problem ocjenjivanja ispita iz matematike na državnoj maturi, niske pragove za pojedinu ocjenu (odstupanje od normalne raspodjele). Predlaže se uz ocjenu i evidentiranje postotne rješivosti zadataka. Zabrinjavajuće su ocjene učenika na ispitu iz matematike ostvarene na državnoj maturi školske godine 2017./2018. u ljetnom roku.

Ključne riječi:
Državna matura, ispit iz matematike na osnovnoj razini, jedinstveni ispit, pragovi za pojedine ocjene i postotna rješivost zadataka. Prijedlozi.
Autori:
Vinko Bajrović
Ispit iz matematike na državnoj maturi post festum 614,6KB