Dokazivanje nejednakosti korištenjem simetrija


Sažetak:

Obradit ćemo jednu tehniku kojom se zadana nejednakost može lako dokazati zahvaljujući nekoj svojoj simetriji i to tako da se najprije dokaže njezina "lošija" varijanta, koja se potom "poboljša". Općenitu ideju obrazložit ćemo na nekoliko primjera iz raznih grana matematike.

Ključne riječi:
rješavanje problema, nejednakost, spektralni radijus, princip maksimuma modula, metoda eksponencijalnog momenta, šetnja na grafu.
Autori:
Vjekoslav Kovač
Dokazivanje nejednakosti korištenjem simetrija 697,2KB