Kako je Robinson oživio infinitezimal


Sažetak:

U radu je dan kratak povijesni pregled upotrebe infinitezimala u matematičkoj analizi, od njegovog početnog, intuitivno zasnovanog koncepta preko sugestivne Leibnizove misli i metode pa sve do Robinsonovog formalnog argumentiranja u korist infinitezimalne metode, ostvarenog sredstvima matematičke logike. Prikazana su svojstva hiperrealnih brojeva kojima se proširuje skup realnih brojeva, a sama upotreba infinitezimalne metode je detaljnije prikazana na primjerima iz diferencijalnog računa.

Ključne riječi:
infinitezimal, hiperrealni brojevi, standardni dio hiperrealnog broja, zakon neprekidnosti, princip prijelaza, derivabilnost
Autori:
Neda Lovričević, Anita Rezić
Kako je Robinson oživio infinitezimal 809,0KB