Interaktivni upitnici: računalna podrška interaktivnom sudjelovanju u nastavi matematike


Sažetak:

Uvođenje aktivne (odnosno interaktivne) nastave, poticanje i razvijanje kritičkoga i kreativnog razmišljanja polaznika te naglasak na razumijevanju i mogućnostima primjene usvojenih pojmova i metoda, veliki su izazov u nastavi matematičkih predmeta. Koristan alat za postizanje ovih ciljeva su programi za interaktivno sudjelovanje (eng. survey software / poll software), koji omogućavaju izradu pitanja u Web-sučelju na koja polaznici, svatko za sebe, odgovaraju istovremeno (na primjer putem svojih mobilnih telefona). Zajedničkom analizom danih odgovora nastoji se otkloniti uzroke grešaka. Kao primjer mogućnosti korištenja programa za interaktivno sudjelovanje, u članku se prikazuje korištenje programa PollEverywhere u nastavi te iskustva u njegovoj primjeni na predmetu Matematika preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo na FGAG-u Sveučilišta u Splitu.

Ključne riječi:
aktivno učenje, interaktivna nastava, unaprjeđenje nastave matematike, program za interaktivno sudjelovanje, PollEverywhere
Autori:
Slobodan Pavasović
Interaktivni upitnici: računalna podrška interaktivnom sudjelovanju u nastavi matematike 847,7KB