O distribuciji prostih brojeva


Sažetak:

Prosti brojevi su jednostavan matematicki koncept koji skriva mnoga otvorena pitanja. U radu ćemo ponoviti važna svojstva prostih brojeva i dotaknuti se nekih neriješenih problema, posebice onih vezanih uz disribuciju prostih koja nas vode čak do velike Riemannove hipoteze.

Ključne riječi:
prost broj, testiranje prostosti, Teorem o prostim brojevima, Riemannova slutnja
Autori:
Zrinka Franušić, Nikola Pavlinić
O distribuciji prostih brojeva 736,6KB