Dirac, ribarenje i kongruencije


Sažetak:

Negativni brojevi, rad i djelo znanstvenika Diraca i teorija kongruencija zanimljivo su se isprepleli u jednostavnoj priči o ribarenju i podjeli riba za tri ribara.

Ključne riječi:
Dirac, kongruencije, matematički problemi s cijelim brojevima
Autori:
Josip Brana, Anja Corn, Marko Rudec
Dirac, ribarenje i kongruencije 459,3KB